Jakie warunki muszą być spełnione, aby umowa najmu okazjonalnego miała moc prawną?

0
16
Jakie warunki muszą być spełnione, aby umowa najmu okazjonalnego miała moc prawną?

Wynajmowanie nieruchomości – domu jednorodzinnego lub mieszkania – może być dobrym sposobem na uzyskiwanie z niej znacznych przychodów. Wielu właścicieli obawia się jednak problemów z nieuczciwymi najemcami, którzy nie będą respektowali ustalonych warunków, a doprowadzenie do ich wyprowadzki okaże się kłopotliwe lub wręcz niemożliwe. Rozwiązaniem, które eliminuje te uciążliwości, jest umowa najmu okazjonalnego. Wymaga on jednak właściwej formy.

Co trzeba wiedzieć o najmie okazjonalnym?

Wynajmowanie mieszkań i domów może odbywać się na różnych zasadach. W przypadku klasycznego najmu osoby wynajmujące lokal mają dość duże uprawnienia w stosunku do właściciela, ponieważ chronią je postanowienia ustawy o ochronie praw lokatorów. W praktyce oznaczają, że w przypadku problemów z płatnościami z tytułu zawartej umowy, regulowaniem należności wobec podmiotów trzecich np. dostawców energii, gazu czy wody albo niszczeniem nieruchomości wynajmujący może mieć poważne kłopoty z szybkim pozbyciem się niesolidnego najemcy. Rozwiązaniem jest zawarcie umowy o najem okazjonalny, która o wiele lepiej chroni interesy posiadacza lokalu, np. dzięki klauzuli zawierającej oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, które musi być spisane przez notariusza. W Lublinie pomoc przy uzyskiwaniu wszelkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy najmu okazjonalnego oferuje Kancelaria Notarialna Klaudii Sutryk-Sochowskiej, zajmująca się obsługą klientów indywidualnych oraz firm i instytucji.

Jakie warunki musi spełniać umowa najmu okazjonalnego?

Zgodnie z przepisami by umowa najmu okazjonalnego była ważna, musi zawierać wszystkie wymagane w prawie elementy. Jej stronami może być tylko właściciel lokalu będący osobą fizyczną oraz najemca zaspakajający w ten sposób swoje potrzeby mieszkaniowe, a przedmiotem powinien być wyłącznie lokal mieszkalny. Co istotne, wymaga się, by umowa miała formę pisemną pod rygorem nieważności, a okres jej trwania to maksymalnie 10 lat. Do umowy należy też dołączyć dodatkowe dokumenty, którymi są oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, wskazanie lokalu do eksmisji, a także oświadczenie właściciela lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu określonym w oświadczeniu. Kancelaria Notarialna Klaudii Sutryk-Sochowskiej z Lublina oferuje pomoc przy przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do dysponowania prawem do nieruchomości, a także koniecznych do zawarcia umów najmu okazjonalnego oświadczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here