Formalności związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

0
23
Formalności związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce to proces, który może okazać się skomplikowany zarówno dla obcokrajowca, jak i dla pracodawcy. W jaki sposób można ułatwić sobie tę procedurę? Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, dopełniając formalności? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule!

Jakie dokumenty są niezbędne do legalizacji pobytu i pracy w Polsce?

W zależności od kraju pochodzenia obcokrajowca oraz rodzaju planowanej pracy, konieczne może być uzyskanie jednego z poniższych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu i pracy w Polsce.

  1. Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę jest dokumentem wydawanym przez wojewodę na wniosek pracodawcy. Aby je uzyskać, pracodawca musi wykazać, że nie znalazł odpowiedniego kandydata na dane stanowisko wśród obywateli polskich lub innych państw Unii Europejskiej. Proces ubiegania się o zezwolenie na pracę obejmuje zgłoszenie wakatu do urzędu pracy, przeprowadzenie rekrutacji oraz złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pracę jest ważne przez okres określony w decyzji wojewody, nie dłużej jednak niż 3 lata.

  1. Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową jest dokumentem dedykowanym dla obcokrajowców, którzy zamierzają podejmować pracę w Polsce tylko przez określony czas. Pracodawca musi również wykazać, że nie znalazł odpowiedniego kandydata wśród obywateli polskich lub innych państw Unii Europejskiej. Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane na okres od 30 dni do 9 miesięcy.

  1. Zaświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zaświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy osobie z innego kraju jest dokumentem uprawniającym obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy do legalnej pracy w Polsce. Pracodawca składa zaświadczenie w urzędzie wojewódzkim, a następnie przekazuje je obcokrajowcowi. Zaświadczenie to jest ważne przez okres do 6 miesięcy.

  1. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest dokumentem łączącym legalizację na pobyt czasowy cudzoziemca z zezwoleniem na pracę. Jest to rozwiązanie dedykowane dla obcokrajowców, którzy planują dłuższy pobyt i pracę w Polsce. Aby uzyskać takie zezwolenie, cudzoziemiec musi spełnić szereg wymogów, takich jak posiadanie ważnej umowy o pracę czy udokumentowanie miejsca zamieszkania.

Jak wsparcie niektórych firmy pomaga w legalizacji pobytu cudzoziemców?

Niektóre przedsiębiorstwa – jak biuro rachunkowe Ok Service – oferują kompleksowe wsparcie na każdym etapie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Pomagają zarówno w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, jak i w kontaktach z urzędami i organami administracyjnymi. Dzięki temu, obcokrajowcy oraz ich pracodawcy mogą być pewni, że wszystkie formalności zostaną dopełnione prawidłowo i terminowo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here