Jak przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie partnera?

0
23
Jak przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie partnera?

W sytuacji, gdy małżonkowie z uwagi na zaistniałe okoliczności nie widzą możliwości dalszego prowadzenia wspólnego życia, najlepszym rozwiązaniem może się okazać zakończenie małżeństwa. Wystąpienie o rozwód może jednak wiązać się z wyborem trybu, w jakim będzie prowadzone postępowanie. jedną z opcji będzie zdecydowanie się na rozwód z orzekaniem o winie. Daje to dodatkowe możliwości, jednak często wymaga również odpowiedniego przygotowania.

Dlaczego niekiedy warto rozważyć rozwód z orzekaniem o winie?

Rozpad małżeństwa może być spowodowany różnymi przyczynami. Zdarza się, że za rozkład pożycia w różnym stopniu odpowiadają obie strony, niekiedy w grę wchodzi również możliwość, że powodem zaistniałej sytuacji jest zachowanie jednej z osób, która np. dopuściła się zdrady. Ustalenie, kto i w jakim stopniu przyczynił się do zmiany stosunków między małżonkami ma jednak nie tylko znaczenie moralne, ale również przesądza o tym, na jakich zasadach obie strony będą mogły ubiegać się o świadczenie alimentacyjne. Kwestę tę trzeba jednak mieć na uwadze już przygotowując się do rozwodu. W Gdyni pomoc w sprawach z tego obszaru zapewnia  Kancelaria Radcy Prawnego Anny Staszewskiej-Prys. W razie, gdy sąd uznał za winnego wyłącznie jednego z małżonków, drugi nieponoszący winy, będzie mógł wystąpić o przyznanie alimentów, jeśli wskutek rozwodu pogorszeniu ulegnie jego sytuacja życiowa. Jeżeli natomiast sąd uzna za współwinnych oboje małżonków, każde z nich będzie mogło złożyć pozew o alimenty, kiedy znajdą się w sytuacji niedostatku. Jednocześnie małżonek uznany za wyłączenie winnego nie ma możliwości składania wniosku o przyznanie alimentów niezależnie od okoliczności.

Jakie dowody można przedstawić w sprawie rozwodowej?

Jeśli strony występujące o rozwód nie złożą zgodnego wniosku o odstąpienie od ustalania winy, sąd automatycznie będzie dążył do ustalenia kto i w jakim stopniu przyczynił się do rozkładu pożycia. Każde z małżonków podczas sprawy rozwodowej może wówczas przedstawiać dowody, które będą potwierdzały jej stanowisko. W grę będzie tu wchodziło zgłaszanie świadków, którzy opiszą znane im fakty. Możliwe jest też dostarczenie dowodów materialnych, a więc istotnych dla sprawy dokumentów, nagrań dźwiękowych, filmów oraz zdjęć. Do dowodów zaliczają się też m.in. notatki sporządzone przez Policję, dane medyczne, w tym obdukcje lekarskie, jak również odpisy wyroków wydanych w innych sprawach. Przed sądem mogą też wystąpić biegli. Kancelaria Radcy Prawnego w Gdyni prowadzona przez Annę Staszewską-Prys zapewnia pomoc prawną osobom, które decydują się na prowadzenie sprawy rozwodowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here