Czy da się uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze na plonach?

0
103
Czy da się uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze na plonach?

Odpowiedź na pytanie, czy da się uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze na plonach, może być kluczowa dla wielu rolników doświadczających negatywnych skutków działalności górniczej w swoim regionie. W Polsce problem ten dotyka bowiem niejednego właściciela gruntów rolnych. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu, analizując przepisy prawne, możliwości dochodzenia odszkodowań oraz praktyczne aspekty tego procesu.

Przepisy prawne dotyczące odszkodowań za szkody górnicze

Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku działalności górniczej. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z jej treścią przedsiębiorca prowadzący działalność górniczą jest obowiązany naprawić wszelkie szkody wyrządzone na powierzchni ziemi w związku z tą działalnością. Dotyczy to również szkód górniczych związanych z plonami. Zauważając uszkodzenia wynikające z działania okolicznej kopalni, warto jednak jak najszybciej je zgłosić i ubiegać się o odszkodowanie.

Procedura dochodzenia odszkodowania

Aby ubiegać się o odszkodowanie za szkody górnicze na plonach, rolnik musi zgłosić szkodę przedsiębiorcy prowadzącemu działalność górniczą. Zgłoszenie powinno zawierać opis szkody, jej przyczyn oraz żądanie naprawienia szkody. Przedsiębiorca ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie odpowie na zgłoszenie lub odmówi naprawienia szkody, rolnik może złożyć wniosek do właściwego organu administracji geologicznej i górniczej o wydanie decyzji nakazującej wykonanie naprawy.

Organ ten ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w ciągu 60 dni od dnia jego wpływu. W przypadku niezadowolenia z decyzji organu administracji geologicznej i górniczej rolnik może też zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Ponadto, jeżeli rolnik uważa, że odszkodowanie jest niewystarczające lub nie zostało wypłacone w terminie, może dochodzić swoich praw również na drodze cywilnej.

Praktyczne aspekty dochodzenia odszkodowań

Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze na plonach może być procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Dlatego też warto korzystać z pomocy doświadczonych firm, takich jak Kompensata. W praktyce bowiem kluczowe znaczenie mają rzetelne zgromadzenie dowodów oraz wykazanie związku przyczynowego między działalnością górniczą a szkodą na plonach. W tym celu często konieczne jest zlecanie badań i ekspertyz geologicznych, rolniczych czy środowiskowych. Warto również pamiętać, że rolnik może ubiegać się o odszkodowanie również od ubezpieczyciela właściciela kopalni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here