Przeglądy budynków w świetle przepisów

0
54
Przeglądy budynków w świetle przepisów

Właściciele nieruchomości i zarządcy nieruchomości posiadają określone obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego. Jednym z nich jest przeprowadzanie regularnych przeglądów budynków. W artykule przedstawimy, na czym polega przegląd budowlany, jak często należy go przeprowadzać oraz kto może być uprawniony do jego wykonania.

Na czym polega przegląd budowlany?

Przegląd budowlany to kontrola stanu technicznego budynku, która ma na celu sprawdzenie, czy spełnia on aktualne wymagania prawne oraz czy nie występują w nim niebezpieczne dla użytkowników usterki. Przegląd obejmuje ocenę elementów konstrukcyjnych, instalacji oraz urządzeń technicznych. Podczas kontroli, specjaliści sprawdzają m.in. stan konstrukcji budynku, a także instalacji elektrycznych, gazowych, wodno – kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, właściciel jest zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie. Przegląd budowlany może być przeprowadzony przez uprawnioną firmę, taką jak Firma Akint, która oferuje usługi przeglądów budowlanych w Warszawie.

Jak często należy przeprowadzać przeglądy?

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów budowlanych zależy od rodzaju obiektu oraz jego przeznaczenia. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonywane w każdym roku kalendarzowym – w ich trakcie sprawdzane są m.in. stan konstrukcji budynku, jego urządzenia do ochrony środowiska oraz instalacje gazowe i kominy. Dodatkowo co pięć lat należy wykonać kontrolę stanu instalacji elektrycznej oraz przeglądu estetyki budynków.

Warto pamiętać, że regularne przeglądy budowlane pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych usterek oraz zapobieganie poważnym awariom. Dzięki temu właściciel może uniknąć kosztownych napraw oraz odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wynikające z zaniedbań.

Kto może przeprowadzać przegląd budowlany?

Przegląd budowlany może być przeprowadzony wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Firma Akint, oferująca usługi przeglądów budowlanych na terenie Warszawy, to przykład profesjonalnego podmiotu, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here