Jak podzielić majątek po rozwodzie?

0
49

Podział majątku po rozwodzie to wyjątkowo trudne i skomplikowane zagadnienie. Często bywa źródłem wielu nieporozumień oraz dodatkowych konfliktów pomiędzy małżonkami. Optymalny sposób podziału majątku zależy od indywidualnych okoliczności oraz wybranej formy wspólności majątkowej. W poniższym artykule przedstawimy kluczowe aspekty prawne, które powinny być uwzględnione podczas tej niełatwej procedury.

Wspólność majątkowa ustawowa

Najczęściej występującą formą wspólności majątkowej jest wspólność majątkowa ustawowa, która powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Wspólność ta obejmuje zarówno nabyte przez małżonków w trakcie małżeństwa dobra, jak i długi. W przypadku rozwodu dochodzi do rozwiązania wspólności majątkowej i konieczności podziału zgromadzonego przez małżonków dorobku.

Wspólność majątkowa ograniczona

W sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują się na sporządzenie umowy przedmałżeńskiej, mogą wybrać wspólność majątkową ograniczoną. Pracownik Kancelarii Prawnej Complex w Oławie wyjaśnia: Oznacza to, że tylko nabyte przez nich w trakcie małżeństwa dobra będą stanowić ich wspólny majątek. Majątek nabyty przez każdego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego oraz majątek nabyty w trakcie małżeństwa za własne środki pozostaje własnością każdego z małżonków.

Rozdzielność majątkowa

Trzecim wariantem jest rozdzielność majątkowa, którą również można ustalić w umowie przedmałżeńskiej. W takim przypadku każdy z małżonków zachowuje swoje odrębne majątki, zarówno te nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i te zdobyte w trakcie jego trwania. Długi jednego z małżonków nie obciążają drugiego.

Postępowanie dotyczące podziału majątku

Zgodnie z polskim prawem podział majątku może odbyć się na kilka sposobów. Przede wszystkim warto spróbować osiągnąć porozumienie pomiędzy małżonkami, gdyż ugodowe rozstrzygnięcie tej kwestii jest najszybsze i najmniej kosztowne. W takim przypadku małżonkowie mogą podzielić majątek na podstawie umowy sporządzonej przez notariusza.

Jeśli porozumienie nie jest możliwe, potrzebne będzie wszczęcie postępowania sądowego o podział majątku, które czasem trwa nawet kilka lat. Postępowanie to może być zainicjowane przez jednego z małżonków, sąd zaś podejmie decyzję o podziale majątku, biorąc pod uwagę różne czynniki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here