Kto ponosi odpowiedzialność za długi zmarłego?

0
37
Kto ponosi odpowiedzialność za długi zmarłego?

Zdarza się, że osoby zmagające się z trudnościami finansowymi mają zadłużenie na tyle wysokie, że nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań przed śmiercią. W takich przypadkach pojawia się pytanie o to, kto ponosi odpowiedzialność za długi pozostawione przez zmarłego. Czy kwota ta jest dziedziczona? Co jeszcze warto wiedzieć?

Czy długi zmarłego są dziedziczone?

Zgodnie z polskim prawem, długi zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Oznacza to, że osoby, które odziedziczą majątek po zmarłym, będą musiały także ponieść odpowiedzialność za jego zobowiązania. Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości wartości odziedziczonego majątku. Innymi słowy, jeśli wartość majątku pozostawionego przez zmarłego nie wystarczy na pokrycie jego długów, spadkobiercy nie będą musieli dopłacać do spłaty z własnej kieszeni.

Kto dziedziczy w spadku dług zmarłego?

Zasadniczo odpowiedzialność za długi zmarłego ponoszą wszyscy jego spadkobiercy. Są to osoby, które zostaną wyznaczone przez zmarłego w testamencie lub też, w przypadku braku testamentu, spadkobiercy ustawowi. Są to zwykle najbliżsi krewni zmarłego, np. małżonek, dzieci czy rodzice. Jeśli jednak zmarły wyznaczył w testamencie innych spadkobierców, to oni również będą musieli podzielić się odpowiedzialnością za długi. Warto dodać, że spadkobiercy mogą odpowiedzialność za długi zmarłego ponosić solidarnie lub proporcjonalnie do wartości odziedziczonego majątku, w zależności od postanowień testamentu lub ustawy.

Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością za długi zmarłego

Istnieją pewne sposoby, dzięki którym można uniknąć odpowiedzialności za długi zmarłego. Jednym z nich jest tzw. odrzucenie spadku. Polega to na złożeniu oświadczenia w sądzie o nieprzyjęciu spadku. Warto skorzystać przy tym np. z usług Kancelarii prawnej Wałbrzych. Wówczas osoba odrzucająca spadek nie będzie musiała odpowiadać za długi zmarłego ani nie będzie miała prawa do jego majątku. Odrzucenie spadku musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o nabyciu spadku. Warto również pamiętać, że jeśli spadkobierca nie zdąży złożyć oświadczenia w terminie, może skorzystać z tzw. odpowiedzialności ograniczonej za długi spadkowe, przy czym pomoże np. Adwokat Wałbrzych. Oznacza to, że spadkobierca będzie odpowiadać za długi zmarłego tylko do wysokości wartości odziedziczonego majątku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here