Czym się różni wzór przemysłowy od wynalazku?

0
158

Jest wiele czynników, które wpływają na sukces rynkowy. Pojawienie się nowego, atrakcyjnego dla klienta produktu bądź innowacyjnego rozwiązania znacząco zwiększa konkurencyjność firmy na rynku, ale też stwarza zagrożenie, że pozostałe firmy będą chciały się do nich zbliżyć w swojej ofercie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wzorom przemysłowym, wynalazkom oraz ich ochronie prawnej.

Czym jest wzór przemysłowy i jak go chronić?

Wzór przemysłowy to nowa postać wytworu lub jego części o indywidualnym charakterze. Oznacza to, że powinien on wywoływać na użytkowniku ogólne wrażenie różniące się od ogólnego wrażenia wywoływanego na nim przez publicznie udostępniony wzór. Ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego podlegają głównie widoczne cechy fizyczne, jak kształty, linie, kontury, kolorystyka, faktura, materiał wytworu bądź jego ornamentacja. Przykładem wzoru przemysłowego są m.in. odzież, przedmioty codziennego użytku, produkty spożywcze, meble czy logo firmowe.

Chcąc wprowadzić oryginalny i nowy wzór przemysłowy, należy złożyć wniosek o udzielenie prawa z rejestracji. Prawo rejestracji przyznaje ochronę na 25 lat od daty zgłoszenia. Po jego uzyskaniu uprawniony nabywa prawa wyłączne do korzystania ze wzoru przemysłowego w celach zawodowych bądź zarobkowych, np. wprowadzania do obrotu, importu czy eksportu. W przeprowadzeniu badań zdolności rejestrowej i dokonaniu zgłoszenia wzoru przemysłowego pomagają takie kancelarie jak np. Kancelaria Prawno-Patentowa Bellepat.

Czym jest wynalazek i jak go opatentować?

Wynalazek, choć nie jest zdefiniowany prawnie, powinien spełniać określone kryteria. Wynalazkiem może być innowacyjne rozwiązanie o charakterze technicznym, wytwór o stałej postaci, sposób działania, urządzenie czy zastosowanie. Ważne jest, aby miały one poziom wynalazczy oraz przemysłową stosowalność. Do wynalazków można zaliczyć np. sposób wytwarzania materiałów powlekanych, receptury leków, systemy optyczne czy mechanizmy jezdne.

Na wynalazki można uzyskać prawa wyłączne poprzez udzielenie patentu przez Urząd Patentowy RP. Po spełnieniu niezbędnych kryteriów przez zgłoszony wynalazek oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku uiszcza się opłatę za pierwszy okres ochrony i z tą datą patent zaczyna obowiązywać. Czas trwania patentu wynosi 20 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here