Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

0
64

Rozwód z orzeczeniem o winie jedno z małżonków to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. W Polsce, gdzie większość rozwodów kończy się właśnie w taki sposób, warto zrozumieć, jakie korzyści i konsekwencje dla obu stron niesie za sobą taki wyrok. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu skomplikowanemu zagadnieniu, analizując zarówno aspekty prawne, jak i społeczne oraz finansowe.

Orzeczenie o winie – podstawy prawne

Zgodnie z polskim prawem rodzinnym sąd może orzec rozwód na wniosek jednego lub obojga małżonków. W przypadku, gdy żaden z małżonków nie przyznaje się do winy, efektem takiej rozprawy może być rozwód bez orzekania o winie. Jednak w sytuacji, gdy jedno z małżonków jest winne rozkładu pożycia, rozwód z reguły kończy się orzeczeniem o winie.

Wina małżonka może być udowodniona na podstawie różnych przesłanek, takich jak niewierność, nadużywanie alkoholu, stosowanie przemocy czy rażące niedopilnowanie obowiązków rodzinnych. Ważne jest, aby pamiętać, że orzeczenie o winie ma wpływ na dalsze postępowanie rozwodowe z adwokatem i w sądzie, w tym na podział majątku czy ustalenie kontaktów z dziećmi.

Korzyści z orzeczenia o winie

Orzeczenie o winie może przynieść pewne korzyści dla małżonka, który nie jest uznany za winnego rozkładu pożycia. Przede wszystkim może to wpłynąć na wysokość alimentów – sąd może zasądzić wyższe alimenty na rzecz niewinnego małżonka oraz dzieci. Ponadto w przypadku sporu o opiekę nad dziećmi, sąd może uwzględnić orzeczenie o winie przy wyborze rodzica sprawującego opiekę.

Warto również zwrócić uwagę na aspekt społeczny – orzeczenie o winie może pomóc w odbudowie poczucia sprawiedliwości oraz przyczynić się do zmniejszenia poczucia krzywdy i straty po rozpadzie związku.

Konsekwencje orzeczenia o winie

Z drugiej jednak strony rozwód z orzeczeniem o winie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla małżonka uznawanego za winnego. Dlatego też krok ten warto dokładnie przedyskutować z adwokatem. Przede wszystkim może to wpłynąć na jego sytuację finansową – zarówno ze względu na wyższe alimenty, jak i na ewentualny niekorzystny podział majątku wspólnego.

Ponadto orzeczenie o winie może wpłynąć na relacje z dziećmi oraz na możliwość utrzymania kontaktów z nimi. W przypadku sporu o opiekę sąd może przychylić się do argumentów małżonka niewinnego, co może prowadzić do ograniczenia praw rodzicielskich strony uznanej za winną. Warto też wspomnieć o aspekcie społecznym – orzeczenie o winie może negatywnie wpłynąć na reputację małżonka uznawanego za winnego, a także utrudnić proces odbudowy życia po rozwodzie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here